John Börjeson


Se platserna på en karta och läs mer om personen.
Klicka på de små bildrutorna för bildspel.
Sida 1 av 11

Jönköpings rådhus och Rådhusparken

Rådhusbyggnaden uppfördes ursprungligen som Allmänt läroverk 1866-1867 efter ritningar av Fridolf Wijnbladh. När läroverket flyttade till nya lokaler byggdes byggnaden om till rådhus, vilken invigdes […]

Linnéparken, Växjö

Linnéparken ligger vid Domkyrkan. I parken finns en en Carl von Linné-byst av John Börjeson (1909), vilken var Växjös första offentliga staty/ konstverk. I parken […]

Magnus Stenbockstatyn

På Stortorget står sedan 1959 en staty över Magnus Stenbock (1665?-1717), som bidrog till att bevara Skåne under den svenska kronan med segern vid Helsingborg […]

Stortorget, Malmö

Reformationen bidrog till att Stortorget började anläggas från 1538. Heligandsklostret med kyrkogård revs och det gav utrymme till Stortorget. Några år senare byggdes det ståtliga […]

Universitetshuset, Lund

Universitetshuset är universitetets huvudbyggnad. Ritad av Helgo Zettervall och invigd 1882 av Oscar II. Huset ligger vid universitetsplatsen. Universitetsplatsen och universitetshuset är berömda för sina […]

Sida 1 av 11