P.L. Håkanson


Se platserna på en karta och läs mer om personen.
Klicka på de små bildrutorna för bildspel.
Sida 1 av 11

Konserthuset, Kristianstad

Konserthuset invigdes 1936 efter ritningar av stadsarkitekt P.L. Håkansson. Byggnaden är i skånsk borgårdsarkitektur och konserthuset byggdes ihop med den tidigare uppförda Tekniska skolan (1915) […]

Åhus station

Järnvägen kom till Åhus via två bolag på 1880-talet. Först Gärds Härads Järnvägs (GJ) ångspårväg från Everöd till Åhus, därefter Kristianstads-Åhus Järnväg (CÅJ) 1886. Bolagen […]

Sida 1 av 11