Roland Gandvik


Se platserna på en karta och läs mer om personen.
Klicka på de små bildrutorna för bildspel.
Sida 1 av 11

Stadshuset, Borås

Stadshuset flyttade 1957 till nybyggda lokaler vid Kungsgatan. Nybygget bestod av tre huskroppar och var ritat av Harald Ericson och Roland Gandvik, där båda var […]

Sida 1 av 11