Selma Lagerlöf


Se platserna på en karta och läs mer om personen.
Klicka på de små bildrutorna för bildspel.
Sida 1 av 11

Strandpromenaden, Landskrona

Strandpromenaden anlades samtidigt som Slottsparken 1880. Utöver att titta på havet och andra flanörer kan man till exempel titta på kanoner, bunkrar, nya vattentornet eller […]

Sida 1 av 11