Viktor Rydberg


Se platserna på en karta och läs mer om personen.
Klicka på de små bildrutorna för bildspel.
Sida 1 av 11

Hospitalsområdet Jönköping

Hospitalsområdet är en byggnadsmiljö från 1700- och 1800-talet som fungerade som stadens hospital fram till 1820-talet. Miljön är välbevarad och i sysslomannabostaden finns Viktor Rydbergsmuseet […]

Jönköpings rådhus och Rådhusparken

Rådhusbyggnaden uppfördes ursprungligen som Allmänt läroverk 1866-1867 efter ritningar av Fridolf Wijnbladh. När läroverket flyttade till nya lokaler byggdes byggnaden om till rådhus, vilken invigdes […]

Kristinagården Jönköping

Kristinagården är församlingshem för Kristine kyrka. Byggnaden byggdes ursprungligen 1692-1696 som skola efter ritningar av Erik Dahlbergh. Byggnaden fungerade som skola fram tills elementärläroverket stod […]

Sida 1 av 11