Jönköping

kartbild Se platserna på en karta: Klicka på bilden ovanför eller här.
Portalsida: Jönköpings kommun
Sida 1 av 3123

Dunkehallaravinen

Vandringsleden längs Dunkehallaån är en av Jönköpings sevärdheter. Längs de många fallen i ån växte Jönköpings första industrier fram. Numera har det mesta rivits, men […]

Friluftsmuseet i Jönköpings stadspark

I samband med grundandet av stadsparken uppstod även tanken att skapa ett ”Skansen” för norra Småland. Eldsjälen i detta arbete var ingenjören och kulturvårdaren Algot […]

Fågelmuseet Jönköping

Regementsläkaren Herman Nyqvist (1856-1923) donerade 1913 sin fågelsamling till Stadsparkssällskapet. Ett särskilt hus byggdes för samlingen, ritad av Oskar Öberg. Samlingen har kompletterats något och […]

Gamla Länsresidenset Jönköping

Mellan 1819 och 1886 var fastigheten på Östra Storgatan 59 länsresidens. På huset finns en informationstavla där man kan läsa mer (foto). Dörr bredvid tavlan […]

Gymnastikhuset Jönköping

Läroverkets gymnastikhus uppfördes 1878-1881 efter ritningar av Johan Fredrik Åbom. Informationstavla finns på huset (bild).

Göta hovrätt

Göta hovrätt inrättades 1634. Byggandet av hovrättens huvudbyggnad påbörjades år 1639 med ritningar troligen av Simon de la Vallée. Hovrätten flyttade in 1650 trots att […]

Hospitalsområdet Jönköping

Hospitalsområdet är en byggnadsmiljö från 1700- och 1800-talet som fungerade som stadens hospital fram till 1820-talet. Miljön är välbevarad och i sysslomannabostaden finns Viktor Rydbergsmuseet […]

Hovrättstorget Jönköping

Hovrättstorget erbjuder ett flertal sevärdheter som Gamla Rådhuset, Hovrätten och Jönköpings teater. På torget finns konstverket Torgbrunn (1951) av skulptören Sven Lundqvist. Fram till våren […]

Högskolan i Jönköping

Högskolan grundades 1977 och omvandlades till stifteshögskola 1994. Högskolans webbplats°. Högskolan består av ett antal fackhögskolor: – Hälsohögskolan° – Högskolan för lärande och kommunikation° – […]

Högskolebiblioteket Jönköping

Högskolebiblioteket byggdes 1995-1996 tilsammans med andra delar av Högskolan i Jönköping. Delar av biblioteket var ursprungligen Jönköpings mekaniska werkstad (om JMW på Högskolans webbplats° och […]

Idas skola och park

Skolan är namngiven efter Ida Ljungkvist (1843-1881). Hon var Karl Ottonin Ljungkvists (ägare till Munksjö pappersbruk) första hustru. Tillsammans med sin andra hustru Klara donerade […]

Jönköping (SkR)

Jönköping

På hemresan passerade Linné Jönköping.Här gjorde han endast ett kort uppehåll innan färden fortsatte norrut längs Vättern. I filmen betraktas Vättern inifrån Jönköpings resecentrum, som […]

Jönköping resecentrum och turistbyrå

Jönköpings turistbyrå (information på Destination Jönköpings webbplats°) ligger i Jönköpings resecentrum, som är ett viktigt nav för buss- och tågförbindelser. I det nuvarande centrumet är […]

Jönköping stadsparks arboretum

Redan i samband med parkens grundläggande planterades ett flertal ovanliga träd. På 1980-talet planterades flera hundra träd och dagens arboretum tog form. Jönköpings riksträd är […]

Jönköpings läns museum

Länsmuseet öppnade 1956 i en byggnad ritad av Gustaf Lettström. Tillbyggnaden som invigdes 1992 är av Carl Nyström. Tillbyggnaden tilldelades Kasper Salin-priset. Mer om byggnaden […]

Jönköpings rådhus och Rådhusparken

Rådhusbyggnaden uppfördes ursprungligen som Allmänt läroverk 1866-1867 efter ritningar av Fridolf Wijnbladh. När läroverket flyttade till nya lokaler byggdes byggnaden om till rådhus, vilken invigdes […]

Jönköpings stadsarkiv

Jönköpings stadsarkiv (hemsida°) ligger i anslutning till stadsbiblioteket och länsmuseet. I byggnaden finns även Jönköpings läns folkrörelsearkiv° samt en stadshistorisk utställning.

Jönköpings stadsbibliotek

Stadsbiblioteket ligger i en byggnad från 1969, som är ritad av Jan Wallinder. Bibliotekets hemsida° samt blogg°. På fasaden finns ett minnestavla över Dag Hammarskjöld.

Jönköpings stadspark

Efter ett beslut i stadsfullmäktige 1896 anlades Stadsparken. Samma år grundades Stadsparkssällskapet som ansvarade för driften fram till slutet av 1960-taet då kommunen tog över. […]

Jönköpings teater och Grand Hotel

Vid Hovrättstorget ligger en stor byggnad av August Atterström som byggdes 1903-1905. Här finns Grand Hotel (hemsida°) och Jönköpings teater. Teatern invigdes 1904 på samma […]

Sida 1 av 3123