Vimmerby

kartbild Se platserna på en karta: Klicka på bilden ovanför eller här.
Portalsida: Vimmerby
Sida 1 av 11

Astrid Lindgrens Näs, Vimmerby

Astrid Lindgrens Näs

En av de stora sevärdheterna i Vimmerby är Astrid Lindgrens barndomshem Näs på Prästgårdsgatan 24. Utöver själva hemmet, som Lindgren återställde till sin barndoms skick, […]

Astrid Lindgrens Värld

Astrid Lindgrens värld

Astrid Lindgrens värld öppnade 1981. Parken har under årens lopp utvecklats till att bli ett av Sveriges populäraste turistmål. För den Astrid Lindgren-intresserade finns även […]

Betelkapellet, Vimmerby

Betelkapellet, Vimmerby

Kapellet är från 1909 och tillhör Östra Smålands Missionsförening. Församlingen i Vimmerby grundades redan i mitten på 1800-talet.

Gästgivarhagen hembygdspark, Vimmerby

Gästgivarhagen är en lämplig plats för ett hembygdsmuseum då det finns ett vikingatida gravfält med närmare 400 gravar. Gästgivarhagens hembygdspark började byggas upp när det […]

Idrottshallen & Vimarskolan, Vimmerby

Idrottshallen & Vimarskolan, Vimmerby

I nordöstra Vimmerby ligger ett område med skolor och sportanläggningar. Här finns på Skyttegatan Vimarskolan och Idrottshallen. På Kungsgatan 52 finns Ishallen. Mellan ishallen och […]

Kvilleken

Kvilleken, Vimmerby kommun

Kvilleken i Rumskulla socken, Vimmerby kommun är möjligen den äldsta eken i Norden. Den är även den största. Sedan 2008 är området kring eken skyddat […]

Källängsparken, Vimmerby

Källängsparken, Vimmerby

Stadsparken Källängsparken anlades på 1950-talet efter ritningar av landskapsarkitekten Ulla Bodorff. I utkanten av parken byggdes ett par tennisbanor. Före parkens tillkomst bestod området av […]

Polishuset, tingshuset Vimmerby

Vapen Vimmerby

1936 stod Sevede och Tunalän häraders domsagas tingshus klar på Kungsgatan 10. De båda tingslagen slogs samman och de fick gemensam tingsplats. Sevede hade haft […]

Stadshuset & biblioteket, Vimmerby

Stadshuset & biblioteket, Vimmerby

Stadshuset ligger på Stångågatan 28 med Rådhuset på andra sidan gatan. I Stadshuset ligger även kommunens huvudbibliotek. Vid kommunreformen 1863 bildades Vimmerby stadskommun. I samband […]

Stadsmuseet Näktergalen, Vimmerby

Stadsmuseet Näktergalen, Vimmerby

Stadsmuseet ligger i ett hus på Sevedgatan 43 i kvarteret Näktergalen. Huset överlevde branden 1821 och det finns värdefulla väggmålningar. Huset överlevde även ett överhängande […]

Stora torget, Vimmerby

Stora torget, Vimmerby

Stora torget är det centrala torget i Vimmerby. På torget finns bland annat en fontän och en Astrid Lindgren-skulptur gjord av Marie-Louise Ekman (2007). Vid […]

Vattentornet, Vimmerby

Vattentornet, Vimmerby

Vattentornet ligger i slutet av Vattentornsgatan och är granne med Vimmerby folkhögskola.

Vimmerby folkhögskola

Vimmerby folkhögskola

Vimmerby folkhögskola på Bryggaregatan 8 byggdes 1956. Huvudman för skolan är Kalmar läns landsting, vilket innebär att skolans styrelse består av lokalpolitiker. Under juli månad […]

Vimmerby gymnasium

Vimmerby gymnasium har utvecklats från den ursprungliga Statens samrealskola från 1908, arkitekt Georg A. Nilsson. Med enhetsskolan bytte skolan namn till Tullportskolan. Läsåret 1990-1991 inrättades […]

Vimmerby kyrka

Vimmerby kyrka

Nuvarande kyrkan är den fjärde eller femte som finns på denna plats. Den tidigare Karolinerkyrkan revs 1854 och den nya kyrkan invigdes 1859. På själva […]

Vimmerby rådhus & turistbyrå

Vimmerby rådhus & turistbyrå

Vimmerby turistbyrå ligger i Rådhuset på postadressen Stångågatan 29 vid Stora torget. Nuvarande rådhuset är från 1825 efter ritningar av Jacob Wilhelm Gerss. Två tidigare […]

Vimmerby station

Vimmerby station

Både buss- och järnvägstrafiken finns samlat kring stationen. Kalmar Länstrafik (KLT) har ett försäljningsställe på Vimmerby resecentrum. Järnvägen kom till Vimmerby 1877 när staden knöts […]

Vimmerby Tidning

Vimmerby Tidning

Vimmerby Tidning på Stångågatan 46 grundades 1856. I samband med 150-års jubileet 2006 gavs jubileumsboken ”Först och störst – Nedslag i Vimmerby Tidnings historia 1856-2006” […]

Vimmerbyparken

Vimmerbyparken, Folkets park

Vimmerbyparken är en folkpark på Örngatan 3 i östra Vimmerby. Här anordnas bland annat mässor, konserter och dansaftnar. I parken har det funnits en Per […]

Sida 1 av 11