Åstorp

kartbild Se platserna på en karta: Klicka på bilden ovanför eller här.
Portalsida: Åstorp
Sida 1 av 11

Björnekulla kyrka, Åstorp

Nuvarande kyrkan (1887-1889), som ritades av Gustaf Petterson, ersatte en äldre kyrka. Anledningen till kyrkobyggandet var att den nya järnvägsstationen i Åstorp bidrog till en […]

Gamla torg, Åstorp

Vita villan ligger vid torget. Huset byggdes av fabrikör Rosenberg. Numera finns restaurang och hotell Rosenberg (hemsida°) i villan. Även kommunhuset ligger vid torget. Vid […]

Kommunhuset Åstorp

Kommunhuset ligger vid torget och längs Storgatan. Information om öppettider mm finns på kommunens webbplats°. Vid ett fullmäktigemöte i november 2012 beslöts om kommunens vision: […]

Kulturhuset Björnen, Åstorp

Kulturhuset björnen finns sedan 2004 i ett hus som ursprungligen uppfördes 1919 för Västra Skånes Missionsförening. Läs mer om kulturhusets historia, bokningsmöjligheter och program på […]

Köpmansgatan, Åstorp

På vägen mellan järnvägsstationen och Perslunds hembygdsgård kan man längs Köpmansgatan titta på två exempel på motorsågskonst. Ur två gamla trädstammar har en björn respektive […]

Perslunds hembygdsgård, Åstorp

Perslunds hembygdsgård drivs och förvaltas av Åstorps hembygdsförening°. Gården, Östergård, tillhörde under 1700-talet Björnekulla by. Vid enskiftet omkring 1810 flyttades gården till strax väster om […]

Tomarps Kungsgård

Tomarps Kungsgård ligger strax norr om Kvidinge. Tomarp var från 1680 översteboställe för Norra skånska kavalleriregementet och det finns en utställning om denna tid. Norra […]

Åstorp station

Åstorp kan se tillbaka på en historia som ansenlig järnvägsknut. Helsingborg-Hässleholm järnväg (HHJ) invigdes 1875. Linjen förstatligades 1940. Läs mer om Skånebanan° på järnväg.net. Landskrona […]

Åstorps brandstation

Åstorps brandstation är från 1950-talet och ligger på Torggatan 19b. Läs mer om verksamheten på kommunens webbplats°.

Åstorps stenbrott

Det har brutits sten i stenbrottet sedan början av 1900-talet. Verksamheten har drivits av Skånska makadam AB. I början av 2010-talet är det inte lönsamt […]

Sida 1 av 11