Götene

kartbild Se platserna på en karta: Klicka på bilden ovanför eller här.
Portalsida: Götene
Sida 1 av 11

Brandstationen, Götene

Brandstationen, Götene

Nuvarande brandstationen är från 1970-talet. Stationen ligger sedan 20 juni 1973 på Järnvägsgatan. En första brandstation uppfördes i slutet av 1920-talet vid Göteneån. En ny […]

Centrumhuset, Götene

Centrumhuset, Götene

Centrumhuset stod klart 1974 och det kunde därmed under våren 2014 fira 40 år i kommuninvånarnas tjänst. Byggnaden ritades av arkitekten Hans-Erland Heineman (1919-2003). Han […]

Götene busstation

Götene busstation

Götene busstation ligger på området där Götene järnvägsstation låg tidigare. I Götene fanns sedan 1887 en smalspårig järnväg Skara-Kinnekulle-Vänerns Järnväg (SKWJ) som gick i norr-sydlig […]

Götene fornpark

Götene fornpark

Götene fornpark invigdes 1951. I parken, som ligger längs Skogsvägen, finns ett antal värdefulla byggnader som fraktats till platsen från den omkringliggande bygden. I parken […]

Götene kyrka

Götene kyrka

Götene kyrka är en av Sveriges äldsta kyrkor. Dess äldsta delar kan dateras tillbaka till 1120-talet. Elin av Skövde, sedemera Sankta Elin, lät bygga kyrkan, […]

Semper, Götene

Semper, Götene

Företaget Semper etablerades 1939 av Axel Wenner-Gren som Svenska Mjölkprodukter AB (SMP). Nuvarande namnet antogs 1963. Götenefabriken byggdes upp under 1940-talet. Bondekooperationen (Arla) tog över […]

Solbacken, Götene

Solbacken, Götene

Götenes huvudpark heter Solbacken och den ligger i anslutning till Centrumhuset. I parken finns ett par konstverk samt ett minnesmärke (2009) över fotbollsspelaren Arne Selmosson. […]

Västerby IP, Götene

Västerby IP, Götene

Idrottsparken Västerby är hemmaarena för Götene IF (bildad 1924). Idrottsplatsen invigdes 1954 och har sedan gradvis byggts till. Sedan 2005 finns utöver huvudplanen även en […]

Sida 1 av 11