Uddevalla

kartbild Se platserna på en karta: Klicka på bilden ovanför eller här.
Portalsida: Uddevalla
Sida 1 av 212

Agnebergshallen, Uddevalla

Agnebergshallen invigdes 1987 och är Uddevallas största sporthall med plats för 2400 åskådare. Utöver idrott hålls även konserter och mässor i lokalerna. Agnebergshallen är hemmaarena […]

Bohusläningen, Uddevalla

Tidningen Bohusläningen (webbplats°) grundades 1878 av Ture Malmgren. Nuvarande adress för huvudredaktionen är Norra Drottninggatan 19. Politisk inriktning: Oberoende liberal. Upplaga ca 32 000 (uppgift […]

Bohusläns museum

Museet (Stiftelsen länsmuseet i Göteborgs och Bohus län) bildades 1977 genom en sammanslagning av Uddevalla museum och landsantikvariekontoret. Uddevalla museum kunde härleda sin historia tillbaka […]

Brandstationen, Uddevalla

Hösten 2010 firade Räddningstjänsten 50-års jubileum i lokalerna på Bastiongatan. Tidigare fann brandstationen i en fastighet vid Margretegärdeparken (bild). Informationssida° för Räddningstjänsten i Uddevalla.

Bäveån & broar, Uddevalla

Bäveån är inte väldigt bred och i de centrala delarna finns ett flertal broar över ån. Särskilt intressanta är kanske järnbron som ersatte den äldre […]

Folkets hus, Uddevalla

Uddevallas pampiga Folkets hus ligger längs Göteborgsvägen. Tyvärr ger deras hemsida° inte någon historisk information varken om byggnad eller förening. De aktivas kraft tycks de […]

Hasselbacken & Dyrehaven, Uddevalla

Parkområdet nedanför Uddevalla kyrka vid Bäveån består av två olika parker: Hasselbacken på kyrkosidan av ån och Dyrehaven. Parkerna bands samman i början av 60-talet […]

Hotell Riverside & propeller, Uddevalla

Hotell Riverside (hemsida°) ligger vid inre hamnen. Vad som är särskilt iögonfallande med hotellet är den mycket stora fartygspropellern som står utanför hotellets ingång. Propellern […]

Idrottshallen, Uddevalla

Idrottshallen stod klar 1940 efter ritningar av Rolf Hagstrand och Birger Lindberg, som drev arkitektfirman Hagstrand & Lindberg. Denna firma gjorde sig känd för att […]

Klocktornet Agneberget, Uddevalla

Uddevalla kyrka har ett fristående klocktorn som står på Agneberget. Nuvarande klocktornet är från 1751 och det ersatte ett tidigare nerbrunnet torn. Det nya klocktornet […]

Kungstorget, Uddevalla

Kungstorget skapades 1806 utifrån den nya stadsplanen. Då fick torget namnet Gustaf Adolfs torg. Detta namn ändrades 1915 när staden fick en staty av grosshandlaren […]

Margretegärdeparken, Uddevalla

Området var från början en idrottsplats som officiellt omvandlades till park 1910. Stadsträdgårdsmästare C A Andersson ledde arbetet med att skapa den park som i […]

Margretegärdeskolan, Uddevalla

Som namnet antyder ligger skolan vid Margretegärdeparken. På en väggskylt på en yttervägg får man reda på följande: ”Margretegärde folkskola för pojkar invigdes 1882. Skolhuset […]

Rådhuset, Uddevalla

Rådhuset brann liksom resten av staden ner 1806. Ett nytt rådhus (1816-1818) byggdes upp av rött nederländskt tegel vid det nyanlagda Gustaf Adolfs torg (fr. […]

Saga bio, Uddevalla

Saga på Sankt Mikaelsgatan 2a invigdes 1940. Vid en ombyggnad 1989 omvandlades biografen från ensalongs- till tresalongsbiograf, därav namnet Saga 1, 2, 3 (detaljfoto). Bion […]

Stadshuset, Uddevalla

Stadshuset i Uddevalla, ofta kallat Blåkulla, ligger isolerat från övriga staden. Kommunen tog över Uddevallavarvets kontor (1975) på Varvsvägen 1 efter att företaget hade avvecklats […]

Strömbergets kraftstation, Uddevalla

Kraftstationen ägs av kommunala Uddevalla energi. Nuvarande kraftstationen togs i drift 1920. Statistik från Uddevalla energi: ”Strömbergets kraftstation har Francis dubbelturbin och en generator med […]

Sveriges Sjömanshusmuseum

I Sveriges Sjömanshusmuseum finns Sveriges enda kvarvarande mönstringshus för sjömän. Utöver det bevarade mönstringskontoret finns även arkiv och bibliotek – ett bibliotek som inkluderar redaren […]

Teater Studio 32, Uddevalla

Studio 32 är en amatörteaterförening som varit verksam i Uddevalla sedan 1969 (hemsida°). Teatern finns i det gamla tändsticksbolagets kontor på Kungsgatan 32. Detta bolag […]

Turistbyrån, Uddevalla

Turistbyrån ligger mycket vackert vid Bäveån i det gamla varmbadhuset. Badet var i bruk till 1975, då den nya simhallen ett stenkast bort togs i […]

Sida 1 av 212