Eksjö

Eksjö vapen

Eksjö är en av Smålands äldsta städer med stadsprivilegier tillbaka till början av 1400-talet. Staden låg strategiskt placerad i korsningen av vägarna Jönköping-Västervik och Växjö/ Kalmar-Linköping.

Redan tidigt blev staden ett centrum för militären med övningsplatsen Ränneslätt. Senare fanns I 12 och Ing 2 i Eksjö. Numera är I 12 nedlagt, men Ing 2 och Eksjö garnison lever vidare.

Eksjö hamnade vid sidan om det viktiga bygget av stambanan och Nässjö växte istället fram som områdets viktigaste järnvägsknut.

Eksjö är känd för sin gamla trästad som byggdes upp efter att staden bränts ner av danskarna 1568. Södra delarna av staden brann ner under storbranden 1856. I motsats till många andra svenska städer revs inte stadskärnan i Eksjö och staden har därmed blivit ett turistmål för sin träbebyggelse.

Alla platser i Eksjö

Kommentera