Bodafors

Bodafors är en tätort längs Södra stambanan som numera ingår i Nässjö kommun. Från början hette stationssamhället Sandsjö efter sockennamnet Norra Sandsjö. 1922 bytte stationen namn till Bodafors och 1930 bröts köpingen Bodafors ur landskommunen. Bodafors uppgick i den nybildade Nässjö kommun 1971.

Bodafors är främst känt för sina möbelfabriker Svenska möbelfabrikerna och Sandsjö möbelfabrik. Köpingen hade mellan 1948 och 1971 ett kommunvapen med en hyvel, vilket visade möbeltillverkningens betydelse.

Bodafors är en av de orter som uppstod och utvecklades tack vare järnvägen. Tyvärr revs järnvägsstationen 2009.

Alla platser i Bodafors

Kommentera