Nässjö

År 2014 firade Nässjö 100-årsjubileum som stad. I samband med byggandet av Södra stambanan växte Nässjö fram som en betydande järnvägsknut. Staden växte upp enligt järnvägsarkitekten Edelswärds idealiska rutnätsplan för järnvägsstäder.

Nässjö fick inte, liksom andra orter som fick stadsrättigheter på 1900-talet, rådhusrätt utan förblev under landsrätt.

Alla platser i Nässjö

Kommentera