Lessebo

Lessebo vapen

Lessebo kommun ligger mitt i Glasriket med glasbruk som Kosta, Bergdala och Skruf inom kommungränserna.

Lessebo är kommunens centralort, medan Hovmantorp är befolkningsmässigt något större. Denna styrkebalans visar sig bland annat i kommunvapnet som skapades vid kommunsammanslagningen 1971. Det nya vapnet består av en kombination av köpingarnas vapen – Lessebos bikupa och Hovmantorps glasblåsarpipor.

Dagens Lessebo kommun ligger huvudsakligen i dåvarande Konga härad. Ingelstad var häradets tingsplats till 1925 då den flyttades till Växjö. I samband med kommun- och domstolsreformerna kom den nybildade kommunen att tillhöra Växjö tingsrätts domsaga.

Alla platser i Lessebo

Kommentera