Åtvidaberg

Åtvidaberg vapen

Bruksorten Åtvidaberg växte fram kring kopparhanteringen som efter Stora Koppargruvan varit den mest omfattande i Sverige. I slutet av 1800-talet sinade kopparmalmen i de olika gruvorna och Åtvidabergs Kopparverk lades ner.

Gruvnäringen hade lagt grunden för industrialiseringen och ägarna av kopparverket hade redan innan kopparfyndigheterna var uttömda börjat med andra näringar, framför allt inom träindustrin. Verksamheterna drevs från 1906 vidare av AB Åtvidabergs förenade industrier, som likt kopparverket kontrollerades av släkten Adelswärd på Adelsnäs.

Familjen Adelswärd förlorade kontrollen över bolaget som efter en konkurs 1922 omvandlades till AB Åtvidabergs Industrier. 1965 bytte företaget namn till Facit AB efter sin mest kända verksamhet. Efter några ekonomiskt mycket framgångsrika decennier drabbades företaget i början av 1970-talet av djup kris och köptes upp av Electrolux 1973.

Åtvidabergs historia har kännetecknats av att samhället har styrts av kraftfulla ledargestalter som Theodor Adelswärd (1860-1929) och Elof Ericsson (1887-1961).

Alla platser i Åtvidaberg

Kommentera