Ängelholm

Ängelholm vapen

Ängelholm fick stadsrättigheter 1516 av danske konungen Kristian II. Då drogs den grundläggande stadsplanen upp med torg, huvudgata etc., som har blivit kvar sedan dess. Stadsrättigheterna förlorades dock ganska snart och orten återfick inte sina rättigheter förrän 1767, då Skåne hade blivit svenskt. Under 1700-talet hade Ängelholm mycket stora problem med flygsand. Dock fick man bättre ordning på problemen på 1800-talet bland annat genom planteringen av Kronoskogen. Med järnvägarna Helsingborg-Halmstad (1885) och Ängelholm-Klippan (1904) underlättades industrialiseringen.

Industrialismens tidevarv avslutades efter andra världskriget. Ängelholms övergång från industri till service- och tjänstenäringar har kraftigt förändrat stadsbilden. Där det tidigare låg sockerbruk, läderfabrik och tegelbruk ligger numera bostadsområden eller kommunala inrättningar.

Ängelholm är numera en välmående stad med drygt 20 000 invånare som är känd för sina badstränder, men även för lyxsportbilen Koenigsegg, som tillverkas på den numera nerlagda flygflottiljens gamla område. ”Lergöksstaden” Ängelholm är kanske mest känd för sitt Ishockeylag Rögle°.

Alla platser i Ängelholms kommun

Kommentera