Båstad

Båstad vapen

Båstad har sedan staden grundades på 1450-talet haft både perioder av blomstring och borttynande. Båstad skapades onekligen i Skånes periferi i landskapets nordvästliga hörn på andra sidan Hallandsås. Början på Båstads historia var framgångsrik och staden spelade en viktig roll som utskeppningshamn för ved och andra trävaror från en skogrik bygd till den danska huvudstaden på det kalhuggna Själland. Efterhand minskade Båstads betydelse och orten förlorade under 1600-talet sina stadsrättigheter. Båstad levde dock efter Skåne övergått i Svensk ägo kvar som en ”nästanstad” – en såkallad stadsfläck – med en del privilegier som skilde från den omkringliggande landsbygden.

Båstad lyckades inte som sin mer lyckosamma granne Ängelholm att återta sin roll som stad trots flera försök under 17- och 1800-talen. Under 1900-talet växte samhället och i samband med kommunreformerna kom i stort sätt hela Bjäre härad att ingå i den nya storkommunen Båstad.

Innan järnvägen kom till trakten med Helsingborg-Halmstads järnväg 1885 var Båstad ekonomiskt svagt. Orten låg i en fattig bygd med magra jordar. Folk fick söka sig alternativ genom att ge sig ut på sjön eller, då det blev möjligt att emigrera, söka sig västerut. Bjäre hade procentuellt sett högst utvandring i Skåne och utflyttningen var ungefär dubbelt så hög som riksgenomsnittet. Järnvägen bidrog till industrialiseringen som medförde att människor kunde bo kvar i trakten och skapa livskraftiga företag. På 1900-talet har framgångsrika företag som Nolato i Torekov, Peab i Förslöv och Lindab i Grevie startats i kommunen.

Med 1900-talet kom Båstads tidigare fattiga karaktär att ändras i grunden genom till exempel skapandet av Norrrvikens trädgårdar samt Båstads förvandling till sommarstad och tennisens huvudstad. Båstad blev mondänt!

Alla platser i Båstad

Kommentera