Bromölla

Bromölla vapen

Förutsättningen för de framgångsrika industrierna i Bromölla var kaolin– och kalkfyndigheterna på Ivön. Dessa skapades under olika geologiska tidsåldrar, vilket innebär att kaolinet ligger under ett ibland mer än tio meter tjockt kalklager. I sjön har man funnit lämningar av en svanhalsödla som levde för 60 miljoner år sedan. Dinosaurien har fått namnet Scanisaurus.

Ett viktigt årtal för Bromöllas utveckling var 1874 då Sölvesborg-Kristianstad Järnväg invigdes samt att det genomfördes en mindre sänkning av Ivösjön. På delar av den torrlagda sjöbotten anlades ett första kalkugn på 1880-talet, från vilken Iföverken utvecklades under 18- och 1900-talet.

Kring chamotte– och senare cement-, golvplatte- och porslinstillverkningen växte ett bruksort fram. Ortens utveckling skilde sig från den omgivande landsbygden och 1942 bröts köpingen Bromölla ut från Ivetofta kommun. Senare tiders kommunsammanslagningar har inneburit att de återförenades (tillsammans med Gualöv) till Bromölla kommun 1967. Bromölla storkommun uppstod 1974 när kommunen förenades med Näsum.

För industriellt bruk tog kalken slut 1940 och kaolinet 1964.

En intressant arkitektonisk specialitet för Bromölla är villaträdgårdarnas cementstaket. De blev populära särskilt på 1930-talet. Kvaliteten var dock inte den bästa och många staket har förfallit och rent av tagits bort. Ett exempel från 2014.

Cementstaket i Bromölla

Bromölla ligger i Villands härad. Tingsstället för häradet låg till 1953 i Fjälkinge då det flyttades till Kristianstad. Sedan 1971 tillhör Bromölla kommun Kristianstads tingsrätts domsaga.

Alla platser i Bromölla

Kommentera