Eslövs kommun

Eslöv vapen

Eslövs kommuns historia är kopplad till järnvägens framväxt och utveckling. Innan järnvägen var området jordbruksmark. Stationssamhället började växa snabbt efter första järnvägslinjen etablerades 1858. Eslöv blev köping 1875 och efter inkorporering av Västra Sallerups municipalsamhälle 1909 fick Eslöv stadsrättigheter 1911.

Efter andra världskriget gick samhällsutvecklingen mot allt större kommuner. Eslöv inkorporerade hela landskommuner eller delar därav: Bosarps landskommun (1967); delar av Harrie, Röstånga och Snogeröds landskommuner (1969).

1971 bildade Eslövs kommun av Eslövs stad, Löberöds landskommun, Skarhults landskommun och delar av Marieholms landskommun.

Alla platser i Eslövs kommun