Kristianstad

Kristianstad vapen

Kristianstad grundades 1614 som en dansk garnisonsstad. Staden levde länge i skydd av sina murar, vallar och befästningar tills dessa började rivas efter ett beslut 1847.

Även efter rivningen av fästningsvallarna har centrala Kristianstads stadsbild präglats av sitt rutnät av gator och torg. Stadens specifika karaktär beskrevs av Hjalmar Söderberg i en artikel 7 december 1891: ”Det gick lätt att få en öfverblick öfver staden: en lång och smal rektangel med kyrkan i ena ändan och läroverket i den andra. Man går rundt om kring den på en halftimme, påstås det, och det är ganska troligt.”

Som garnisons-, sedemera regementsstad, har Kristianstad präglats av stor militär närvaro. Efter Sovjetunionens fall försvann alla leda fiender ur närområdet och artilleri- samt pansarregementet lades ner. I P6:s gamla kaserner huserar numera Kristianstads högskola.

En annan stor förändring som staden utsattes för under 1990-talet var länssammanslagningen med Malmöhus län till Skåne län (Region Skåne). Detta innebar liksom regementsnedläggningen förlust av goda arbetsplatser och en viss sänkning av stadens administrativa status.

För att kompensera denna förlust av landshövding och länsresidens har Kristianstad utöver satsningen på att bli en kunskapsstad även börjat lansera sig som en regional och nationell mathuvudstad. Denna satsning grundar sig på att det finns ett flertal ledande livsmedelsföretag i regionen samt en levande landsbygd på Kristianstadslätten.

Kristianstad har en mycket bra guide° om kommunens offentliga konst. Staden har även en mycket bra genomgång° av centrala Kristianstads och Åhus bebyggelse, indelat efter kvarter.

Alla platser i Kristianstad

Kommentera