Åhus

Kristianstad vapen

Åhus utgör en del av Kristianstads kommun och har varit och förblivit Kristianstads in- och utskeppningshamn.

Åhus växte fram som stad under 1200-talet och det äldsta dokumentet som nämner Åhus (Aos) som en plats med stadsprivilegier är från 1299. Lokal tradition säger att orten grundlades 1149.

Som resultat av Kristianstads grundläggande 1614 fråntogs Åhus 1617 (liksom Vä) sina stadsprivilegier, vilket innebar en lång tid av tillbakagång och stagnation.

Hamnen fortsatte att behålla sin betydelse som Kristianstads hamn. Åhus fick ett uppsving med järnvägen från 1880-talet, vilket resulterade i att orten började expandera. Åhus blev municipalsamhälle 1887 och köping 1905 tillsammans med en del av landskommunen. Övriga delen av landskommnunen inkorporerads 1952. Vid den stora kommunreformen 1971 blev Åhus en del av Kristianstads kommun.

Åhustrakten var förr känt för tobaksodlingar, men dessa upphörde på 1960-talet när tobaksmonopolet slutade att köpa in svensk tobak. Från 1979 tillverkas Absolut Vodka i Åhus, vilket satt orten på den internationella dryckeskartan. Åhus har även varit känt för sitt ålafiske.

Åhus ligger i Villands härad, som under lång tid hade tingsställe i Fjälkinge.

En bra guide för promenader i Åhus är Åhus på egen hand (pdf).

Alla platser i Åhus

Kommentera