Landskrona

Landskrona vapen

Landskrona kan leda sin historia 600 år tillbaka i tiden till 1413. Då gav Erik av Pommern Landskrona stadsprivilegier. Citadellet började byggas 1549 efter påbud av danske konungen Kristian III.

Landskrona blev svenskt 1658 vid freden i Roskilde. Från mitten av 1700-talet ville myndigheterna stärka Landskronas roll som garnisonstad och påbörjade utbyggnaden av befästningar kring citadellet och på ön Gråen. Detta projekt började dock avvecklas redan i slutet av 1700-talet.

I slutet av 1800-talet och början av 1900-talet började Landskrona växa fram som den viktigaste av Skånes industristäder efter Malmö och Helsingborg. Under den industriella eran fram till 1990-talet fanns stora och livskraftiga företag som till exempel Sockerbruket, Landsverk, Öresundsvarvet och Schlasbergs.

Staden expanderade sitt territorium något vid kommunreformerna under 1950- och 60-talen. Sankt Ibbs landskommun inkorporerades 1959, delar av Dösjebro landskommun 1967, samt delar av Rönneberga landskommun 1969. 1974 slogs Härslövs kommun samman med Landskrona. (Härslövs storkommun hade bildats 1952 från en sammanslagning av Glumslöv, Säby, Örja och Vadensjö landskomuner.)

Kommunen satsar en del på sociala medier och de olika satsningarna finns presenterade på kommunens webbplats°.

Alla platser i Landskrona

Kommentera