Lomma

Lomma vapen

Lomma går från att ha varit en tudelad kommun med Bjärreds kranskommun-villasamhälle och Lommas bruksortskaraktär till att bli ett tydligt exempel på en variant av mentalt ”Global Village” som Öresundsregionen och den generella globaliseringen skapat. Denna känsla av ett avsked till det gemytliga och lite långsamma Lomma och ett välkomnande till ett samhälle med högre puls kommer antagligen att ytterligare förstärkas när Pågatågen börjar trafikera järnvägen mellan Malmö och Lomma.

Hur stort kommer då Lomma kommun att bli?
Varje år ger kommunen ut en befolkningsprognos, där de blickar sex år framåt i tiden.
I senaste prognosen fram till årsskiftet 2015/16 tror sig kommunen se en befolkningsökning från årskiftet 2009/10: 21 559 till 2015/16: 23 479. Kommunen växer därmed en del även i fortsättningen. (Länk°)

Alla platser i Lomma

Kommentera