Sjöbo

Sjöbo vapen

Vår sång nu lik åskan må dåne
med känslor som inom oss bärs.
Färs härad är hjärtat i Skåne
och Sjöbo är hjärtat i Färs.

Dikt av Jöns Nilsson. Uppläst i samband med att Sjöbo blev köping 1952.

Sjöbo har växt fram som centralort i Färs härad. Här anlades en gästgivaregård 1721 och ting har hållits på orten sedan 1740. Tingsrätten lades dock ner 1968 och ärenden avgörs numera i Ystad tingsrätt.

Malmö-Tomelilla järnväg invigdes 1893. År 1905 tillkom Kävlingebanan. Järnvägen gjorde dock aldrig Sjöbo till en järnvägsknut och persontrafiken på Kävlingebanean lades ner 1954 och på Malmö-Tomelillabanan i slutet av 1970-talet. Järnvägsstationen revs 1984. Gamla Järnvägshotellet finns kvar som man kan se på bilden ovan.

Sjöbo blev som sagt Köping 1952 (efter att ha blivit Municipalsamhälle 1898). 1971 ombildades köpingen till Sjöbo kommun.

En viktig industri har varit Sjöbo bruk, vilket grundades 1893 av Johan Nilsson som Sjöbo Mekaniska verkstad. Efter olika verksamheter och namn ägs fastigheterna numera av företaget Leny. Läs mer i artikel° i Skånskan.

Sjöbo är känt för sin marknad. Den hölls första gången1864. 2011-års marknadsdagar är 14-15 juli. Mer om marknaden°.

Litteratur: Sven Klang, Sjöbo – Hjärtat i Färs (1995)

Alla platser i Sjöbo

Kommentera