Skurup

Skurup vapen

When in Europe don’t miss Skurup!

Skurup är en av de orter som kan tacka järnvägen för sin uppkomst. Malmö-Ystads järnväg, som drogs igenom bygden, invigdes 1874. Järnvägsstationen placerades en bit från ett vägkors med fem mötande vägar. Skurups samhälle började växa fram mellan femkorset och järnvägsstationen.

Bebyggelsen i slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet fick en särpräglad stil av fantasirik, stadsmässig småskalighet i tegel. Denna stil kallas ibland för Skurupsgotik.

I kommunen fanns den gård som enligt Selma Lagerlöf var Nils Holgerssons hem. Nils är därmed en ofta använd symbol för kommunen och detta syns tydligt vid E65, där man passerar Jon Leifssons konstverk.

Skurups historia dokumenterades av fotografen Hans Sernert. Delar av hans samling kan ses på kommunens hemsida.

Kommunen är även känd för sin folkhögskola.

Alla platser i Skurup

Kommentera