Teckomatorp

Svalöv vapen

Teckomatorp är en del av Svalövs kommun. Kommunens portalsida

Teckomatorp är en av många orter som upptsod som ett stationsamhälle i samband med järnvägsutbyggnaden. Teckomatorp blev även en järnvägsknut genom byggandet först av sträckan Eslöv – Billeberga (1865) som drevs av Landskrona och Helsingborgs Järnvägar; därefter Malmö – Billesholms Järnväg (1886). Läs mer om stationen och järnvägsförbindelserna.

Teckomatorp började dock aldrig expandera likt en del andra järnvägsknutar. Detta kan ha berott på ett antal faktorer. En faktor kan ha varit grundandet av Sockerbolagets saftstation för betor 1865. Etableringen gav arbetstillfällen och trafik, men bolaget köpte upp stora markområden, vilket gjorde det svårt för andra att etablera sig, framför allt på den norra sidan av järnvägen. Markbristen var ett skäl till att när Fridhems folkhögskola flyttade från Ask i början på 1890-talet valdes som ny ort Svalöv och inte Teckomatorp. Ett annat skäl, som är kopplat till Svalöv, kan vara ett antal mycket drivkraftiga personer med Birger Welinder i spetsen drog till sig kapital och resurser.

Sockerbolaget blev indirekt även orsaken till Teckomatorps stora olycka. Saftstationen lades ner i början på 60-talet och in flyttade BT Kemi. Skandalverksamheten drevs fram till mitten av 70-talet. Fabriken sprängdes slutligen i luften 1979. Mer om turerna kring BT Kemi, se Vallarna.

Teckomatorp blev municipalsamhälle 1914 inom Norra Skrävlinge landskommun. Vid kommunreformen 1952 bildades av dessa samt av Källs-Nöbbelöv, Norrvidinge och Södervidinge Teckomatorps landskommun. Denna kommun upphörde 1969 när delar av kommunen (bland annat Teckomatorp) inlemmades i Svalövs landskommun, medan övriga delar blev delar av Kävlinge köping (portalsida). Kommunsammanslagningen gick över häradsgränserna i Rönneberga (Svalöv) och Onsjö (Teckomatorp).

Tips:
Bloggaren Viveka Eriksson (Damjournalen) har skrivit en mycket fin artikel° om Teckomatorp. Den skrevs i december 2010, dvs innan pyromanens härjningar under våren 2011.

Det går att ”cruisa” längs huvudgatan Carlsgatan med hjälp av Google Street View. Börja från stationen här!

Källa:
En trevlig text om Teckomatorp är Magnus Ströms och Per Hanssons uppsats Hembygdshistorien om Teckomatorp (1981). Texten har uppdaterats av Ström 2010. Länk till PDF°.

Alla platser i Teckomatorp

Kommentera