Svedala

Svedala vapen

Svedala är en av de orter som kan tacka järnvägen för sin uppkomst. I Svedalas fall närmare bestamt att samhället uppstod i mötet mellan Malmö-Ystad Järnväg och Lund-Trelleborgs Järnväg. Dessa blev klara 1874-1875. Därefter kunde Svedala växa enligt den stadsplan som var klar i samband med invigningarna av järnvägarna.

I samband med stor folkökning, industrialisering och urbanisering började samhället växa. Svedala blev municipalsamhälle 1899 och köping 1919. Med efterkrigstidens kommunsammanslagningar enades Svedala köping och landskommun 1949. Kommunen fortsatte därefter att växa med sammanslagningar med Börringe socken 1966 och med V. Kärrstorps och Törringes församlingar från Månstorps kommun 1974. Som många mindre kommuner kände sig Svedala hotat av att inkorporeras i ett Stormalmö. Detta kunde undvikas genom en sammanslagning med Bara kommun 1977. Denna sammanslagning sågs med skepsis från en del Barabor och ur denna skepsis växte ursprungligen Barapartiet° fram.

Industrialiseringen av Svedala följde ett generellt mönster i Skånes jordbruksområde, där det anlades bland annat ett sockerbruk 1893 och ett tegelbruk 1904. Sockerbrukets sockerbetsintag upphörde 1946. Kvar inom sockerindustrin i Svedala blev en maskinteknisk byrå samt en instrumentverkstad. Tegelbruket var speciellt, då det var ett s.k. försökstegelbruk till vilket en tegelmästarskola var anknuten. Tegelbruket brann 1965, byggdes upp, men snart lades både skola och tegelbruk ner.

Huvudanledningen till att skolan kom till Svedala var den tegeltillverkningsutrustning som producerades i Svedalas viktigaste industri: AB Åbjörn Andersson. Företaget finns ännu kvar i Svedala, numera inom Sandvikkoncernen.

På bilden kan man se typiska tegelhuskvarter från sekelskiftet. Dessa kvarter ligger mellan järnvägsstationen och Folkets hus.

Litteratur: Kjell Karlsson (red), Svedala genom tiderna (1981)

Alla platser i Svedala

Kommentera