Trelleborg

Trelleborg vapen

Trelleborgs gamla devis om staden som porten mot kontinenten känns väl vald när man står vid Ångkvarnen och någon av de stora färjorna har just anlänt eller ska lämna Trelleborg.

Historiskt är staden känd för att den trots förlorade stadsrättigheter 1619 vägrade ge upp sina anspråk på att vara en stad, och efter över 200 år lyckades återfå sina stadsrättigheter år 1867.

Ökad frihet för utrikeshandel från 1864 och järnvägsförbindelser inom Skåne från mitten av 1870-talet bidrog till en kraftig expansion av Trelleborg både ekonomiskt och befolkningsmässigt. Dominerande näringsgrenar blev hamnen och Gummifabriken, sedemera Trelleborg AB.

Trelleborgs AB:s stora nedskärningar i antal anställda och verksamhet innebar en nedgång för staden, men med Sovjetunionens fall 1991 öppnades även den östra porten mot Europa, vilket innebar ett stort uppsving för hamnverksamheten.

Med en kommunreform 1967 växte Trelleborg stad geografiskt in på Söderslätt. genom sammanslagning med landsbygdskommunerna Skegrie, Alstad, Gislöv och Klagstorp.

Vill man ta sig en titt på det historiska Trelleborg är bloggen Vårt Trelleborg° en bra början. För närmare bekantskap med stadens offentliga konst har kommunen en mycket bra konstvandring° på sin webbplats

Alla platser i Trelleborg

Kommentera