Vellinge

Vellinge vapen

Observera att Skanör-Falsterbo har en egen portalsida.

Vellinge by kan dokumenteras långt tillbaka i tiden. Liksom många andra skånska orter medförde järnvägen stora förändringar och bidrog till att byn växte till ett mer stadsliknande samhälle. Vellinge blev i början en järnvägsknut längs linjen Malmö-Trelleborg (som öppnade 1886) samt järnvägen till Skanör och Falsterbo 1904. Ett stickspår drogs till Hököpinge, där det anlades ett sockerbruk. Landsvägstrafiken konkurrerade efter kriget bort persontrafiken till Vellinge. Sträckan Vellinge-Trelleborg lades ner 1960 och sträckan mellan Malmö-Södervärn och Näset lades ner 1971.

Vellinge blev municipalsamhälle 1908. Efterkrigstidens kommunsammanslagningar påverkade även Vellinge. Vid storkommunreformen 1952 skapades storkommunerna Vellinge, Räng och Månstorp inom nuvarande Vellinge kommuns territorium. Skanör med Falsterbo förblev sjävständigt. 1974 slogs Skanör med Falsterbo, Vellinge, Räng samt delar av Månstorps kommun samman till Vellinge kommun, där Vellinge blev centralort.

Vellinge fick redan tidigt en gästgivaregård (det finns dokumentation om verksamhet tillbaka till 1671). Gästis har förblivit ett viktigt inslag i Vellinge sedan dess. Gästgivaregårdens hemsida°.

Alla platser i Vellinge

Kommentera