Skanör med Falsterbo

Vellinge vapen

Vellinge kommuns portalsida.

Skanör-Falsterbos storhetstid var under medeltiden, då den stora sillamarknaden fick näset att leva upp under höstmånaderna. Under 1200-talet låg tyngdpunkten i Skanör, men försköts alltmer åt Falsterbo tills marknaderna upphörde i början på 1500-talet. Efter freden i Stralsund 1370 blev Hansan fram till sillens tillbakagång den dominerande aktören på marknaden, där både saltet och tunnorna till sillen kom från Tyskland.

Skanör och Falsterbo levde som skilda städer fram tills 1754, då de slogs samman under namnet Skanör med Falsterbo. Denna stad slogs samman med Vellinge 1974.

Gränsen mellan Skanör och Falsterbo dras längs en gammal tångvall, från vars ändar man drar en linje nordväst till Slusans inlopp från Öresund samt mot sydost till Ammerännans inlopp från Östersjön.

Litteratur:
Christer Melin, Skanörs och Falsterbos historia från A till Ö, 2004

Alla platser i Skanör-Falsterbo

Kommentera