Borås

Borås municipal arms

Borås är en av de städer som grundades under Gustav II Adolfs regim (1621). Staden växte i upp kring den tidigare samhället Torpa. Sockenkyrkan ersattes 1661 av Caroli kyrka. Inte mycket av stadens äldsta delar är bevarade efter vålsamma stadsbränder bland annat år 1822 och 1827.

Borås kom efter järnvägens ankomst att industrialiseras i hög takt med särskild inriktning på textil- och konfektionsindustrin. Kraftverk i Viskan användes till energiförsörjningen.

I staden finns det framgångsrika fotbollslaget IF Elfsborg.

Alla platser i Borås

Kommentera