Töreboda

Töreboda vapen

Töreboda växte fram som en plats vid korsningen av två av 1800-talets viktigaste infrastrukturprojekt. Här möttes Göta kanal och Västra stambanan. Det fanns stora förhoppningar för att orten skulle växa utifrån sitt gynnsamma läge, men kanalen förlorade sitt ekonomiska värde när järnvägarna började dras fram. Järnvägen från Göteborg nådde Töreboda 1859 och från 1862 kunde även Stockholm nås med tåg.

Töreboda växte fram som en industriort och blev köping 1909. I samhället finns företag som Westerstrands som tillverkar ur och informationsskyltar. Moelven Töreboda AB grundades som AB Fribärande Träkonstruktioner. Företaget blev känt för sina limträbalkar som bland annat bär upp taket i många sporthallar samt centralhallen på Stockholm central.

Alla platser i Töreboda

Kommentera