Resecentrum Söderköping

Resecentrum ligger granne med biblioteket och turistbyrån i Stinsen. Byggnaden är från 1999 och känns som en ombyggd station. Den ursprungliga stationen något öster om Stinsen revs dock redan 1975 för att ge plats åt Nybrogatans förlängning.

Järnvägen kom till Söderköping 1893 med den smalspåriga (891 mm) Norrköping – Söderköping Vikbolandets Järnvägar/ Vikbolandsbanan (VB). Vikbolandsbanan utgick från Norrköping Östra och delades i två grenar i Kummelby. Dels mot Söderköping, dels österut till Östra Husby 1894 och vidare till Arkösund 1895.

Banan från Söderköping förlängdes 1906 via Gusum till Valdemarsvik. Då flyttades även sträckningen i Söderköping från en station nära Göta kanal till platsen vid nuvarande Stinsen. På 1930-talet samordnades den smalspåriga järnvägstrafiken i Östergötland i Trafikförvaltningen Östergötlands smalspåriga järnväg (TÖJ). Banan förstatligades 1950.

Trafiken lades ner 1960 på Vikbolandsbanans östra gren. Norrköping – Söderköping – Valdemarsvik lades ner 1966 och spåren revs upp. Stationen revs som sagt 1975. Gamla stationen fick ge plats åt ett radhus 1984.

Vikbolandsbanans historia finns presenterat på ett föredömligt sätt på webbsidan När spåren ledde till Söderköping°. Webbsidorna bygger på en utställning i Stinsen 2006.

Läs med om banan (särskilt den östra grenen) på Vikbolandsbanan.info°.

En karta° över Vikbolandsbanans södra sträckning finns på stiglundin.se.

Portalsida: Söderköping


Externa länkar:
Platsens koordinater: 58.478356,16.32387
Se platsen på karta & Street View:
Senast ändrad: 14 juni, 2013  

Kommentera