Skissernas museum, Lund

Skissernas museum grundades 1934 på initiativ av konstprofessorn Ragnar Josephson som Arkiv för dekorativ konst. Museet är fortfarande en del av Lunds universitet.

1940 kunde arkivet öppnas som ett museum i lokaler på Finngatan, där museet fortfarande är beläget. Detta var första fasen i museets etappvisa utveckling. Större tillbyggnader och förändringar skedde 1949 (Hans Westman), 1959 (Westman), 1988 Arkitekter Karl Koistinen och Göran Hellborg samt konstnären Sivert Lindblom, 2001-2004 Arkitekt Johan Celsing och Johan Celsing Arkitektkontor samt landskapsarkitekt Birre Skoglund.

På skissernas museums webbplats presenteras de olika förändringarna° på ett pedagogiskt sätt.

Läs mer om museets verksamhet, fasta- och tillfälliga utställningar på museets webbplats°. Läs även Statens fastighetsverks informationssida°.

Utanför museet finns en skulpturpark. Bilder: 1, 2, 3. I den tredje bilden skymtar universitetsbiblioteket bakom de olika distansskyltarna. Mittemot på Finngatan ligger SOL-centrum.

Wikipedia har en bra översikt° över verken i skulpturparken.

Portalsida: Lund
Externa länkar: Wikipedia |
Platsens koordinater: 55.707892,13.198271
Se platsen på karta & Street View:
Senast ändrad: 11 maj, 2013  

Kommentera