Stadsparken, Landskrona

Stadsparken invigdes 1869 efter att kyrkogården omvandlats till park. Här låg även den gamla S:t Johannes Baptistae kyrka, där det hölls gudstjänster till 1755. Inte förrän på 1780-talet var de sista resterna av kyrkan borta. Grunden resstaurerades på 1930-talet. Kyrkan ersattes med Sofia Albertina kyrka.

I parken finns en minnessten över Landskronas 500-års jubileum 1913 (närbild). På stenen kan man läsa:

”År 1913 restes å gamla kyrkans grund denna sten till åminnelse af att Landskrona under femhundrade år ägt stadsprivilegier. Nutid ser tacksamt tillbaka mot forntid tillitsfullt hän emot framtid.”

I parken finns även ett flertal trädskulpturer (bild 1, 2) som skapats ur fällda almar, som drabbats av almsjukan. Ett par av verken är signerade av konstnären Daniel Andersson.

Läs mer om Stadsparken på Landskorna kommuns webbplats°.

Portalsida: Landskrona
Externa länkar:
Platsens koordinater: 55.872614,12.830744
Se platsen på karta & Street View:
Senast ändrad: 2 december, 2012  

Kommentera