Stockholm

Första gången Stockholm nämns i skrift är i de två på latin skrivna breven som är undertecknade av kung Valdemar och Birger Jarl sommaren 1252. Troligen fanns det redan tidigare någon form av bebyggelse på ön som vi nu kallar för Gamla Stan.

Dagens Stockholm har ca 900 000 invånare. Storstockholms befolkning växer med två busslaster nyinflyttade varje dag och man beräknar att det kommer att vara mer än 2 miljoner invånare år 2020 i området.

Alla platser i Stockholms stad

Kommentera