Djurgården

Under namnet Walmunzø är ön känd från 1286. Under 1600-talet kallas den för Waldemarsön och namnet är bevarat i Valdemarsudde. Det nuvarande namnet kommer av den djurgård som Johan III upprättade på öns nordvästra udde. Där hölls älgar, hjortar och renar.

Under 1700-talet blev halvön mer av en rekreationspark för folket. Gröna Lunds tivoli öppnades år 1883och friluftsmuseet Skansen 1891. Redan på 1660-talet uppfördes några ”Ålandsstugor” för sjöfolk och det blev början till den nuvarande Djurgårdsstaden. Flottan hade använt strandområdet för uppdragning av fartyg för reparation och varvsverksamhet påbörjades. Galärvarvet hade 1 280 anställda år 1945. Efter kriget minskades verksamheten och de flesta skjulen revs och området blev park. Idag har några av de kvarvarande galärskjulen blivit inredda till Spritmuseet.

Alla platser i Djurgården

Kommentera