Gamla stan

Stadsholmen var länge namnet på holmen, som också kallades för Staden mellan broarna. Det nuvarande namnet Gamla Stan blev officiellt fastställt så sent som 1980. Stockholms äldsta sigill är från år 1296 och visar stadens murar med vatten nedanför. Vädersolstavlan, målad 1535, är den äldsta kända avbildningen av staden. Gatunätet var oregelbundet och gränderna växlade namn och uppkallades oftast efter ägaren till tomten överst i gränden, ex Gåsgränd efter Ragnhild Grågås som bodde där vid sekelskiftet 1500.

Alla platser i Gamla stan

Kommentera