Norrmalm

Namnet Norrmalm förekommer i ett kungabrev från 1288. Klara kloster var den huvudsakliga markägaren på ”malmen”, men annan bebyggelse hade funnits tidigt inom området kring Brunkebergsåsen.

Reformationen innebar att klostret upplöstes och markerna lades under Kronan. Befolkningen ökade och Karl IX lät avskilja Norrmalm till en egen stad med rådhus, magistrat., borgmästare och kämnersrätt. Ett förslag från år 1624 till privilegier för ”vår norre förstad” faställdes aldrig och  redan 1635 beslöt drottning Kristinas förmyndarregering att området skulle ingå i staden.

Alla platser i Norrmalm

Kommentera