Stortorget, Stockholm

Stortorget, Stockholm

Stortorget är Stockholms äldsta torg. Från det medeltida rådhusets burspråk utropades lagar och bestämmelser. Historiska händelser som Stockholms blodbad, år 1520, utspelades på torget.  Här stod skulpturen Kopparmatte med sitt ris i handen för att avskräcka folk från illdåd. Intill straffades brottslingar enligt hårda medeltida domar.

Stadens borgare och handelsmän bestämde att ett börshus skulle uppföras på det medeltida rådhusets plats. Erik Palmstedt ritade byggnaden i fransk klassicistisk stil och den stod färdig 1778. Börshandeln bedrevs på det nedre planet och på det övre hade borgarna en festsal och Svenska Akademien fick disponera lokaler där från 1786. Stockholms Fondbörs tillkom officiellt 1863 och efter deras flytt har Nobelmuseet disponerat lokalerna från år 2001, från 100 årsdagen av utdelandet av Nobelprisen.

Brunnen i sandsten är ritad av Erik Palmstedt 1778. Den är en av de tre kvarvarande vattenpumparna på holmen.

Släkten Grill förvärvade huset längs östsidan av torget på 1600-talet. De mjukt formade barockgavlarna är från den tiden. Stadsmissionen äger huset från 1912. Byggnaden intill kallas för Bullkyrkan. På gatuplanet i  bageriet finns ett välbevarat, målat tak från 1600-talet.

Det röda huset, med en utsmyckad trappgavel, på västra sidan kallas för det Schantzka efter Karl X Gustavs sekreterare, som förvärvade huset på 1650-talet. Vid ombyggnaden omgavs fönstren med inmurade vita stenar för att påminna om de 92 personerna som avrättades under blodbadet 1520.

Många marknader har hållits här genom åren och den nutida traditionella julmarknaden återupptogs på torget 1915.

Portalsida: Gamla stan
Externa länkar:
Platsens koordinater: 59.325047,18.070778
Se platsen på karta & Street View:
Senast ändrad: 27 oktober, 2014  

Galleri från Stortorget, Stockholm

Se bilderna i bättre kvalitet på a) Mobil och läsplatta genom att dubbelklicka på bilden. b) Dator genom att se galleriet på Flickr. (Flickrlänken fungerar inte för mobila enheter då Flickrappen öppnas istället.)

Kommentera