Strömstad station

Strömstad station utgör slutpunkten på Bohusbanan. Stationen och järnvägen till Skee invigdes 1903 ursprungligen som en privat anslutningsbana till SJ:s Bohusbana.

På grund av unionsupplösningen förverkligades aldrig den ursprungliga idén om Bohusbanans förlängning till Norge. SJ köpte därför in privatbanan 1906 och Strömstad kom att bli slutstation för Bohusbanan.

Att stationen har en något annorlunda historia än de andra stationerna längs Bohusbanan ses helt enkelt på att stationen arkitektoniskt skiljer sig från den enhetliga stilen på de andra stationerna som ritades av Folke Zetterwall.

Trafiken mellan Skee och Strömstad låg i samband med motorvägsbygget i Bohuslän nere ett par år i början av 2010-talet. Bland annat byggdes en ny sträckning och bro över vägen.Trafiken togs åter upp i januari 2013. Under sommaren 2013 kördes t.o.m X2000-tåg till Strömstad.

Stationen är byggnadsminnesförklarad och huvudverksamheten i huset är numera restaurang Kino’s. I stationen finns även ett väntrum för tåg- och busspassagerare.

Portalsida: Strömstad
Externa länkar:
Platsens koordinater: 58.936559,11.173761
Se platsen på karta & Street View:
Senast ändrad: 19 september, 2014  

Galleri från Strömstad station

No photos available right now.

Please verify your settings, clear your RSS cache on the Slickr Flickr Admin page and check your Flickr feed

Se bilderna i bättre kvalitet på a) Mobil och läsplatta genom att dubbelklicka på bilden. b) Dator genom att se galleriet på Flickr. (Flickrlänken fungerar inte för mobila enheter då Flickrappen öppnas istället.)

Kommentera