SW Seed, Svalöv

SW Seed hette fram till 2010 Svalöf Weibull AB. Detta företag kan leda sin historia, dels tillbaka till Weibull utanför Landskrona, dels till Svalöf AB.

Svalöf AB kan i sin tur ledas tillbaka till två verksamheter i Svalöv. Sveriges utsädesförening (1886) samt den kommersiella tillämpningen i det fristående bolaget Allmänna Svenska Utsädesaktiebolaget (1891). Birger Welinder var den drivande under åren fram till 1907 då han efter en del oklara affärer lämnade landet. Ett minnesmärke över Welinder restes 1948 framför huvudbyggnaden. Läs mer om Birger Welinders och hans hustrus fascinerande levnadsöde i en artikel° av Gösta Olsson i Tidskriften Slätt och Bygd (2001).

I Sverige har SW två förädlingsstationer. Den ena i Svalöv och den andra, Lännäs, finns en bit från Örnsköldsvik.

De finns en del intressant material om företagets historia på SW seeds webbplats, men de olika URL-erna är gömda så man får klicka sig fram på webbplatsen via ”Om SW” och ”Historia”.

Företaget SW Seed ägs av Lantmännen och har sitt huvudkontor i Malmö.

Portalsida: Svalöv
Externa länkar: Wikipedia |
Platsens koordinater: 55.909804,13.112102
Se platsen på karta & Street View:
Senast ändrad: 22 november, 2012  

Kommentera