Teckomatorps station

Teckomatorp fick järnvägsförbindelse 1865 när banan från Eslöv till Billeberga och vidare till Helsingborg respektive Landskrona invigdes – Landskrona och Helsingborgs Järnvägar (L&HJ). Stationshuset byggdes inte förrän i samband med invigningen av Malmö – Billesholms Järnväg (MBJ). Det senare bolaget förstatligades redan 1896 medan L&HJ förstatligades 1938.

Persontågstrafiken från Teckomatorp och norrut mot Svalöv och Billesholm upphörde 1975. Trafiken mot Kävlinge längs gamla BHJs bana och mot Billeberga och Helsingborg längs gamla L&HJ drevs vidare i det nya trafiksystemet Pågatågen. Persontrafiken upphörde dock från Billeberga till Landskrona (där rälsen så småningom revs upp) och från Teckomatorp till Eslöv (där banan behöll godstrafik).

Sträckan Teckomatorp-Billesholm (och vidare till Åstorp) betecknas numera av Banverket som Söderåsbanan. Sträckan Eslöv-Teckomatorp-Ramlösa (-Helsingborg) betecknas som Rååbanan.

I stationsbyggnaden finns konstgalleriet Tapper-Popermajer (hemsida°). Länk till Facebook finns längre ner på sidan.

Norr om stationen ligger Bantorget, som även fungerar som busstation. Vid torget ligger även det gamla Järnvägshotellet, numera ombyggt till bostäder. Bilder: 1, 2, 3

Källa för järnvägsbanorna: Järnväg.net (a, b)

Portalsida: Teckomatorp
Externa länkar: Wikipedia |
Platsens koordinater: 55.870784,13.085994
Se platsen på karta & Street View:
Senast ändrad: 21 november, 2012  

Kommentera