Tingshuset, Degeberga

Tingshuset vid Tingstorget i Degeberga byggdes 1891 som ett gemensamt tingställe för Gärds och Albo härader. 1892 slogs de samman till Gärds och Albo domsaga.

Albo hade från 1702 haft sitt tingställe i Brösarp, Där byggdes ett nytt tingshus 1813, som användes fram till flytten till Degeberga.

Gärds härads tingsplats var Lyngsjö, men det flyttades till Nöbbelöv när ett nybyggt tingshus stod klart 1757. Det användes tills tingshuset i Degeberga togs i bruk

Efter andra världskriget fördes förhandlingar mellan Gärds, Albo och Villands härader om att bygga ett gemensamt tingshus. Denna idé genomfördes och 1952 stod det gemensamma tingshuset klart i Kristianstad. De tre häradena hade redan utgjort ett gemensamt tingslag från 1680-talet till 1861 när Villand förenades i en domsaga med Östra Göinge. Kristianstads tingsrätt finns numera i byggnaden vid Kanalgatan.

Tingshuset fyller en central funktion för det sociala livet i Degeberga med olika typer av aktiviteter och föreningsverksamhet som tex. Mötesplats Tingshuset (hemsida°).

Källa: Elsa Trolle Önnerfors, Domsagohistorik: Kristianstads tingsrätt (PDF)

Portalsida: Degeberga
Externa länkar:
Platsens koordinater: 55.839796,14.090749
Se platsen på karta & Street View:
Senast ändrad: 24 maj, 2013  

Kommentera