Tingshuset & Tingstorget, Ängelholm

Den äldre delen av tingshuset byggdes 1860-61 och byggdes kraftigt om på 1920-talet. Den nya kanslibyggnaden tillkom 1954-56. De båda byggnaderna bands samman med en förbindelsebyggnad, där mosaiken utfördes av konstnären Ralph Bergholtz. Större bild på mosaiken (768 x 1024) på flickr°.

Mosaiken ska beskriva ”ett organiskt samband mellan gammalt och nytt – kontinuiteten i rättsmedvetandets utveckling”. (Citatet taget från Martin Sunnqvists artikel° Från domarring till transithall)

Från 1878 hade Södra Åsbo och Bjäre domsaga tingställe i Ängelholm. Rådhusrätten i Ängelholm inkorporerades 1948. Vid tingsrättsreformen 1971 ombildades häradsrätten till Ängelholms tingsrätt. Efter att Kvidinge kommun 1974 uppgått i Åstorps kommun bestod domsagan av Åstorps kommun, Båstads kommun samt Ängelholms kommun.

Tingsrätten var verksam i Ängelholm till år 2001, då tingsrätterna i Ängelholm och Klippan gick upp i Helsingborgs tingsrätt. En viss kansliverksamhet fortsatte i Ängelholm till 2005.

Året därpå flyttade friskolan John Bauer-gymnasiet in i tingsrättens lokaler. Luften började efter några år gå ur affärsidén och efter att ha flyttat ut från tingsrätten 2012 gick koncernen i konkurs 2013. Från hösten 2013 verkar kommunens kulturskola i lokalerna.

Vid Tingstorget ligger det gamla Kronohäktet, som även fungerat som polisstation och hantverksmuseum. Information° om Kronohäktet på kommunens hemsida.

Portalsida: Ängelholm
Externa länkar: Wikipedia |
Platsens koordinater: 56.244614,12.861257
Se platsen på karta & Street View:
Senast ändrad: 2 juni, 2011  

Kommentera