Tivoliparken, Kristianstad

Kristianstads stadspark, som ligger vid Helgeån, tillhörde ursprungligen militären under namnet Kommendantsängen. Denna planterades efterhand med träd och en park växte fram. Efter stadsvallarnas rivning fick området namet Tivoliparken. 1901 tog staden definitivt över skötseln av parken.

1886 öppnades ett museum i en nyuppförd byggnad – den sk. Fornstugan av Svante Svenson. I Fornstugan samlades och visades Kristianstad läns fornminnesförenings samlingar. Efter ett tag växte samlingarna ur byggnaden. Museet fick nya lokaler år 1915.

Numera fungerar Fornstugan som sommarcafé. Dagens kaffetörstiga besökare kan dock ännu läsa devisen som funnits sedan byggnaden restes: Vårda fädrens minnen och förgät icke fosterbygden.

I parken finns även Kristianstads teater.

En mycket informativ beskrivning° av parkens historia finns på Bengt G. Jönssons webbplats Kristianstad – i alla tider.

Portalsida: Kristianstad
Externa länkar:
Platsens koordinater: 56.029914,14.152378
Se platsen på karta & Street View:
Senast ändrad: 16 juni, 2011  

Kommentera