Tomarps Kungsgård

Tomarps Kungsgård ligger strax norr om Kvidinge. Tomarp var från 1680 översteboställe för Norra skånska kavalleriregementet och det finns en utställning om denna tid.

Norra skånska kavalleriregementet fanns till 1801, då det omorganiserades till Skånska linjedragonregementet. Från 1806 Skånska husarregementet. År 1928 slogs Skånska husarregementet, K 5, Skånska dragonregementet, K 6, och Kronprinsens husarregemente, K 7, samman och bildade ett nytt regemente, Skånska kavalleriregementet, K 2, i Helsingborg. (Källa Wikipedia)

Smådjävlarna är gjorda av keramikern och de ingick i utställningen Djävlar anamma.

Portalsida: Åstorp
Externa länkar: Tomarps kungsgårds webbplats, Wikipedia: Skånska husarregementet, Linnés skånska resa 10 juli, Johan Thunellshemsida | Wikipedia |
Platsens koordinater: 56.148657,13.061371
Se platsen på karta & Street View:
Övre bildens copyright: "Swedish castle Tommarps kungsgård" by jorchr - Own work. Licensed under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons.
Senast ändrad: 30 september, 2014  
Filmens text: Tommarp, översteboställe, som nu innehades av herr generalen Düring, låg väl och hade en ganska stor betesmark.

Kommentera